“สรพงศ์ ชาตรี” มอบที่ดินสร้างประโยชน์ให้สังคม

“สรพงศ์ ชาตรี” มอบที่ดินสร้างประโยชน์ให้สังคม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *