ผู้คุมค่ายบำบัดยาโบ้ยพระตีคนป่วยอ้างดื้อไม่ทายาจนตัวเน่า โอดสูญเงิน|ทุบโต๊ะข่าว|22/09/64

ผู้คุมค่ายบำบัดยาโบ้ยพระตีคนป่วยอ้างดื้อไม่ทายาจนตัวเน่า โอดสูญเงิน|ทุบโต๊ะข่าว|22/09/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *