เตือน 9 อำเภอ แจ้งชาวบ้านอพยพ

เตือน 9 อำเภอ แจ้งชาวบ้านอพยพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *