ชาวบ้านนับหมื่นตื่นพญานาคโผล่ใต้สะพานมิตรภาพ2 มุกดาหาร

VDOชาวบ้านนับหมื่นตื่นพญานาคโผล่ใต้สะพานมิตรภาพ2 มุกดาหาร

<iframe width=”360″ height=”236″ src=”https://www.youtube.com/embed/0bVrOPJYrMY” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

ชาวบ้านนับหมื่นตื่นพญานาคโผล่ใต้สะพานมิตรภาพ2 มุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *