ชัยภูมิวิกฤต! น้ำท่วม รพ.บำเหน็จณรงค์ – ลพบุรีน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา | TNNข่าวเที่ยง | 27-9-64

ชัยภูมิวิกฤต! น้ำท่วม รพ.บำเหน็จณรงค์ – ลพบุรีน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา | TNNข่าวเที่ยง | 27-9-64

ชัยภูมิวิกฤต! น้ำท่วม รพ.บำเหน็จณรงค์ – ลพบุรีน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา | TNNข่าวเที่ยง | 27-9-64

 

VDOชัยภูมิวิกฤต! น้ำท่วม รพ.บำเหน็จณรงค์ – ลพบุรีน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา | TNNข่าวเที่ยง | 27-9-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *