กระบะแซงไม่พ้น ชนรถตร.นำขบวน รองผู้การตร.พิษณุโลก-นายดาบนั่งมาด้วยเสียชีวิต

กระบะแซงไม่พ้น ชนรถตร.นำขบวน รองผู้การตร.พิษณุโลก-นายดาบนั่งมาด้วยเสียชีวิต

กระบะแซงไม่พ้น ชนรถตร.นำขบวน รองผู้การตร.พิษณุโลก-นายดาบนั่งมาด้วยเสียชีวิต

VDOกระบะแซงไม่พ้น ชนรถตร.นำขบVDOน รองผู้การตร.พิษณุโลก-นายดาบนั่งมาด้วยเสียชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *