ไฟไหม้วอด เรือประมง 5 ลำ(เลขเรืออยู่ท้ายคลิป)

ไฟไหม้วอด เรือประมง 5 ลำ(เลขเรืออยู่ท้ายคลิป)

ไฟไหม้วอด เรือประมง 5 ลำ(เลขเรืออยู่ท้ายคลิป)

VDOไฟไหม้วอด เรือประมง 5 ลำ(เลขเรืออยู่ท้ายคลิป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *