ชี้เป้าพายุ!! 3-12 ต.ค. ไม่พลาดแน่! วันนี้เริ่มมีฝนตก บ่าย-ค่ำ พยากรณ์อากาศวันนี้ 3-9 ต.ค.

ชี้เป้าพายุ!! 3-12 ต.ค. ไม่พลาดแน่! วันนี้เริ่มมีฝนตก บ่าย-ค่ำ พยากรณ์อากาศวันนี้ 3-9 ต.ค.

ชี้เป้าพายุ!! 3-12 ต.ค. ไม่พลาดแน่! วันนี้เริ่มมีฝนตก บ่าย-ค่ำ พยากรณ์อากาศวันนี้ 3-9 ต.ค.

VDOชี้เป้าพายุ!! 3-12 ต.ค. ไม่พลาดแน่! วันนี้เริ่มมีฝนตก บ่าย-ค่ำ พยากรณ์อากาศวันนี้ 3-9 ต.ค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *