ถนนกลายเป็นแม่น้ำที่รวดเร็ว! น้ำท่วมฉับพลันในบาห์ลา โอมาน ฝนตกหนักในอาระเบีย

VDOถนนกลายเป็นแม่น้ำที่รวดเร็ว! น้ำท่วมฉับพลันในบาห์ลา โอมาน ฝนตกหนักในอาระเบีย

 

ถนนกลายเป็นแม่น้ำที่รวดเร็ว! น้ำท่วมฉับพลันในบาห์ลา โอมาน ฝนตกหนักในอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *