วินาที!ภูเขาถล่มในจีน ไฟไหม้เกาะ “ฮอนดูรัส” หนีตาย 400 | TNN ข่าวค่ำ | 3 ต.ค. 64

วินาที!ภูเขาถล่มในจีน ไฟไหม้เกาะ “ฮอนดูรัส” หนีตาย 400 | TNN ข่าวค่ำ | 3 ต.ค. 64

 VDO วินาที!ภูเขาถล่มในจีน ไฟไหม้เกาะ “ฮอนดูรัส” หนีตาย 400 | TNN ข่าวค่ำ | 3 ต.ค. 64

 
VDO วินาที!ภูเขาถล่มในจีน ไฟไหม้เกาะ “ฮอนดูรัส” หนีตาย 400 | TNN ข่าวค่ำ | 3 ต.ค. 64
VDO วินาที!ภูเขาถล่มในจีน ไฟไหม้เกาะ “ฮอนดูรัส” หนีตาย 400 | TNN ข่าวค่ำ | 3 ต.ค. 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *