ณเดชน์ ดึงอี๊ด ปอยฝ้าย เข้าเฟรม หลังช่างภาพตะโกนให้ขยับออกไป

ณเดชน์ ดึงอี๊ด ปอยฝ้าย เข้าเฟรม หลังช่างภาพตะโกนให้ขยับออกไป

ณเดชน์ ดึงอี๊ด ปอยฝ้าย เข้าเฟรม หลังช่างภาพตะโกนให้ขยับออกไป

VDOณเดชน์ ดึงอี๊ด ปอยฝ้าย เข้าเฟรม หลังช่างภาพตะโกนให้ขยับออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *