ฝนกระหน่ำน้ำท่วมฝั่งคงคา ร่ า ง ผู้ เ สี ย ชี วิ ต “โผล่พ้นหลุม” ลอยเกลื่อน!

ฝนกระหน่ำน้ำท่วมฝั่งคงคา ร่ า ง ผู้ เ สี ย ชี วิ ต “โผล่พ้นหลุม” ลอยเกลื่อน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *