ไฟไหม้อาคารพักอาศัย 25 ชั้นในเมือง Krasnoyarsk บนถนน Miners’ Street # 40

ไฟไหม้อาคารพักอาศัย 25 ชั้นในเมือง Krasnoyarsk บนถนน Miners’ Street # 40

ไฟไหม้อาคารพักอาศัย 25 ชั้นในเมือง Krasnoyarsk บนถนน Miners’ Street # 40

VDOไฟไหม้อาคารพักอาศัย 25 ชั้นในเมือง Krasnoyarsk บนถนน Miners’ Street # 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *