90 ตัดออก ปู่ 40 ปล่อยต่องวด งวดนี้เอาคืน ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับ 1 ตุลาคม 2564

90 ตัดออก ปู่ 40 ปล่อยต่องวด งวดนี้เอาคืน ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับ 1 ตุลาคม 2564
90 ตัดออก ปู่ 40 ปล่อยต่องวด งวดนี้เอาคืน ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับ 1 ตุลาคม 2564

 
ปู่ 45 ล่างตัวเดียวเน้นๆ 16 กันยายน 2564
ปู่ 45 ล่างตัวเดียวเน้นๆ 16 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *